Info

Ieder jaar wordt vanuit de commilitones van de talrijke clubs bij het SK een dagelijks bestuur verkozen om het SK Ghendt te leiden. Het Dagelijks Bestuur bestaat net zoals bij andere clubs uit een praesidium. Volgende functies worden verkozen:

Senior Seniorum (SS): deze zorgt ervoor dat alles in goede banen geleid wordt. Alle bijeenkomsten van het DB of de Raad der Senioren worden door hem/haar voorgezeten.

Vice - Senior seniorum Universiteit en vice - seniorum Hobu vervangen de Senior Seniorum bij afwezigheid en organiseren de Gravensteenfeesten.

Penningmeester: de penningmeester staat in voor het financieel beleid van het konvent.

Secretaris: De secretaris is verantwoordelijk voor de verslagen van de bijeenkomsten van het DB en de RS. Ook zorgt hij/zij voor het samenstellen van het Colloquium, de wekelijkse uitgegeven agenda met alle activiteiten van onze clubs.

Twee Sportleiders: staan in voor het organiseren van een grote sportcompetitie in verschillende sporttakken. Alles wat met sport te maken heeft valt onder hun verantwoordelijkheid. In de lesvrije week in februari organiseren zij jaarlijks ook een skireis voor meer dan 100 SK-leden.

Cantor Cantorum: staat in voor het opfrissen van de liederenkennis bij leden van de SK clubs. Hiertoe worden op geregelde basis cantoravonden georganiseerd waar de cantoren van de SK clubs verwacht worden. Ook worden zangavonden georganiseerd voor alle studenten die nieuwe liederen willen aanleren. De CC zingt op SK cantussen de liederen voor.

Zedenmeester: staat in voor orde op de RS en de cantussen van het SK Ghendt.

Schachtentemmer: staat in voor het begeleiden en het steunen van de schachtentemmers van de SK clubs. Hij is ook bevoegd voor het controleren van alle SK dopen. Jaarlijks organiseert de schachtentemmer van het SK ook twee schachtenkonventen.

Webmaster: staat in voor het onderhouden van de SK-website en beheert het intranet. Hij staat ook de clubs bij met raad en daad over alle webgerelateerde zaken.