Rodenbach

Geschiedenis

De vervlaamsing van de Gentse Rijksuniversiteit zorgde ervoor dat vele Vlamingen, die in Leuven studeerden, hun studies verder kwamen zetten in Gent. In 1930-1931 waren een 150-tal Leuvense studenten ingegaan op de oproep om te gaan studeren in Gent. Het AVHV, de overkoepelende Vlaamse Studentenorganisatie waarin het KVHV een belangrijke rol speelde, verspreidde te Leuven affiches "Studeer in Gent" om te verhinderen dat door het weggaan van de vreemde en Franstalige studenten de universiteit al te zeer zou ontvolken. Onder hen waren dan ook veel radicale Vlaams gezinden.Bij degenen die naar Gent kwamen waren o.m. Dries VAN HOUWE, Gerard STAELENS, Leon VUYLSTEKE , Roland CATRYSSE e.a. In de vorige academiejaren waren ze in Leuven lid van Moeder Mandel, een gezelschapsvereniging waarvan Gerard STAELENS in 1929-1930 preses was. R. CATRYSSE was in zijn Leuvense periode nog schrijver geweest van de Veurnsche club.

 

Er bestond toen in Leuven ook nog een "Roeselaarse", die echter een slechte naam had tengevolge van het overvloedig zuipen. Er heerste ook een felle strijd in Leuven tussen de "flatten" (de Vlamingen) en de "tokken" (de Walen). Deze strijd was een teken aan de wand voor het opkomende Vlaamse gevoel. Het overkomen naar Gent kan dan ook gezien worden als een stap uit principe, uit Vlaams zelfbewustzijn.

 

Op 13 NOVEMBER 1930 werden de "Rodenbachsvrienden" opgericht onder de kenspreuk: "Ons bindt een trouwe gildeband", met als clubkleuren: zwart, wit, rood. Stichter en eerste preses werd Andries VAN HOUWE.

 


De oorsprong van de kleuren zou te vinden zijn in het zwart-wit van Roeselare en het rood-wit van Menen.De gebroeders TANGHE, eveneens overgekomen uit Leuven, en afkomstig van Menen verkozen zich aan te sluiten bij de Rodenbachsvrienden, liever dan bij Moeder Kortrijkse, waarvan de leden werden aanzien als "pretentieuze, in het Frans opgevoede kereltjes". Het eerste presidium en het doel van de club zijn eveneens in de bijlage terug te vinden. Een student had in die tijd twee petten, de zogenaamde "flat", die hij droeg op de faculteit, en de bierpet die hij droeg tijdens de clubavonden.De statuten werden opgesteld door Dries VAN HOUWE , doch deze zijn jammer genoeg verloren gegaan. Merkwaardig genoeg van wat wij thans zouden verwachten, was het aan de vrouwen niet verboden om in de club te komen. Er waren er alleen heel weinig. Dit heeft tot gevolg gehad dat het wellicht historisch groeide geen vrouwen in de club op te nemen.Het aantal activiteiten bleef toen evenwel beperkt tot ??n per maand. Dit was meestal een clubavond, maar er was ook een brouwerijbezoek, een wijnkelderbezoek. Er waren ook een paar activiteiten die jaarlijks zouden terugkeren: een velokoers via ST. Martens-Latem en de Leievaart (thans vervangen door de Leiewandeling).De voormannen van de Rodenbachsvrienden waren zeer actief . Zo vinden we Dries VAN HOUWE en R.TANGHE terug als lid van het bestuur van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond. Verder was Dries VAN HOUWE ook nog preses van de commissie ter inrichting van Feestelijkheden. De Gentsche Fanfaren werd geleid door R. Tanghe als preses en J.Tanghe als vice-preses.Een clubcafé bestond er eigenlijk niet. Er werd meestal vergaderd op het kot van de een of de andere. De activiteiten zelf hadden meestal plaats in de "Huize Mac Leod" (in de Sint-Pietersnieuwstraat 98, (nu 186), gelegen naast het huidige caf? "De Hoeve"), genoemd naar een vroegere studentenleider. De nooit volprezen Mac Leod had sedert 1897 gezorgd dat elk jaar een Natuur -en Geneeskundig congres gehouden werd. De eerste die door middel van de eigen taal in Vlaanderen gehouden zijn.Het aantal clubs in Gent was nog eerder beperkt: den AB, Wase Club, Domper, Oudenaerse Club, Meetjesland, de Limburgsche Gilde, de West-Vlaamsche Gilde, Het Steen, Rugcam en de Rodenbachsvrienden.De club verwierf weldra de naam de allerbeste waardig.

SK Ghendt / Massacantus

? Naam Titel Jaar Editie
SK Sebastiaan Naeyaert Vice Senior Seniorum Hogeschool 2016
SK Tim De Vreese Zedenmeester 2014
SK Frederik Parrein Sportleider 2013
SK Jan Dieltiens Senior Seniorum 1991
SK Tom Goderis Cantor Cantorum 1991
SK Jan Dieltiens Senior Seniorum 1990
SK Pascal Houbaert Vice Senior Seniorum Unief 1983
SK Pascal Houbaert Senior Seniorum 1982
SK Pascal Houbaert Schachtentemmer 1981
SK Dirk De Prijcker Cantor Cantorum 1967
MC Tim De Vreese Veiligheid 2014 XXII
MC Peter Lambert Comitélid 2001 IX
MC Peter Lambert Voorzitter 2000 VIII
MC Peter Lambert Voorzitter 1999 VII
MC Peter Lambert Comitélid 1998 VI
MC Peter Lambert Comitélid 1997 V
MC Tim De Vreese Bierkoning 2016 XXIV
SK Tom Goderis Speechkampioen 1992