Info

Het Seniorenkonvent Ghendt is een overkoepelende vereniging voor maar liefst 30 streekclubs, hogeschoolclubs en caféclubs. Al 84 jaar hebben wij wekelijks vergadering en activiteit waar al onze clubs kunnen aan deelnemen.

Het ontstaan van het SK Ghendt:

Leuven is rond 1927-28 met het grote werk begonnen: Het Seniorenkonvent. Dr. M. De Goeyse was er de ziel van, en gaf het definitieve vorm, de clubcodex verscheen te Leuven in 1934-35! Zo werd het werk van Jef Van Den Eynde vervolledigd. Gent waardeerde, begreep en ging aan 't werk: We staken definitief van wal in 1934-35! En begonnen het academisch jaar 1935-36 met 'n stevig georganiseerd SENIORENKONVENT! "En nu trekken maar. Naar een uitleven van ons student zijn langs heel de lijn" (De Katrol, orgaan van het SK Gent 35-36 n°1). Namens de Raad der Senioren, Rik Wijckmans Senior Seniorum SK Ghendt, 1934-35, 1935-36, Gent, 23 november 1935 Er wordt in studentenmiddens vaak gespeculeerd over de "founding fathers" van het Seniorenkonvent van Gent, maar met zekerheid kunnen wij meegeven dat deze clubs lid waren van het SK in 1935: AB, Domper, Limburgia, Meetjesland, Oudenaerdsche, Rodenbachsvrienden, Rugcam, Sinjoria, Thieltsche club, Waassche club, WIK.

Activiteiten:

Naast de activiteit op maandag hebben wij ook nog een sportcompetitie met meer dan 10 verschillende sporten. Onze sportleiders organiseren ook jaarlijks een skireis voor meer dan 120 personen aan studentikoze prijzen. Daarnaast bestaan onze activiteiten voornamelijk uit cantor-of zangavonden, een modelcantus, de beide schachtenkonventen, bierrally, t-shirtrolling en last but definitely not least: de Gravensteenfeesten.

Ons bereiken:

Wie graag meer informatie wil over het SK Ghendt kan ons elke maandag tussen 18u en 20u vinden in café 'Canard Bizar' in de Overpoortstraat of op onze permanenties in studentenhuis De Therminal (Hoveniersberg 24). Wij houden er van maandag tot en met donderdag permanentie in het SK-lokaal telkens tussen 16u en 18u (donderdag op afspraak). Je kan ons daar ook telefonisch bereiken op deze uren op het nummer 09/264.98.48.

De Gravensteenfeesten

De Gravensteenfeesten zijn het studentikoze hoogtepunt van ons jaar. Op 16 november 1949 bezetten namelijk een honderdtal studenten van het SK Ghendt het Gravensteen om te protesteren tegen de stijgende bierprijs en de kepies van de politie. Ondertussen wordt er al sinds 1950 jaarlijks een herbezetting georganiseerd door het SK Ghendt waarna de Gentse studenten door de stad trekken in een stoet met als afsluit een avondfeest in een tent op het Sint-Pietersplein met ongeveer een 1000 studenten.

Lees meer ›

De Bierrally

De 1e grote SK Bierrally werd georganiseerd in het academiejaar 1968-1969 naar aanleiding van het 7de lustrum van het Seniorenkonvent Ghendt. Deze was toegankelijk voor vier deelnemers per SK club en liep over 9 cafés waar de deelnemers enerzijds werden getest op hun kennis over het studentenleven en anderzijds op hun drinkvermogen.

Lees meer ›